 moet je het APK keuringsbewijs bij je hebben tijdens het rijden?

 wanneer wordt het beginners rijbewijs ongeldig verklaard?

 afdekken/zekeren lading: waar vind je hoeveel gewicht je op een autodak mag

vervoeren?

 extra spiegels monteren bij het trekken van een aanhangwagen/caravan

 regelgeving omtrent inrichting en gebruik van een lastdrager

 wat te doen bij het knipperen van het waarschuwingslampje motormanagement

systeem (ernstig defect motor)?

 is het effect van medicijnen altijd merkbaar? (bij rijden met medicijnen)

 risico van te lage bandenspanning (klapband/te weinig grip)

 aanpassen bandenspanning bij belading

 motor uitschakelen bij stilstaande file, voeren verlichting (bij rijden in tunnels)

 handelen bij ongevallen in een tunnel (bij rijden in tunnels)

 hoe te remmen bij een noodstop in een auto met ABS?

 Wat is de afgelegde afstand per seconde bij 120 km/h rijden?

 hoe kun je filevorming voorkomen? (bij spookfiles)

 invloed modder op de rijbaan/ nieuw wegdek op de remweg en risico slipgevaar

 invloed vorstschade op wegdek en remweg

 wanneer bel je 112?

 Splitsingsbord snelwegen kan bij zowel splitsing autosnelweg als bij een splitsing

autoweg worden geplaatst